browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Voorwaarden

We willen vooral samen een leuk en mooi weekend beleven. Toch is het ook goed om daar enkele dingen in helder te hebben, met name als het gaat om de aansprakelijkheid. Daarom hebben we enkele eenvoudige voorwaarden opgesteld. Door je aan te melden, ga je akkoord met deze voorwaarden.

  • Deelname aan het Vader-Zoon-weekend gebeurt op eigen risico.
  • Vaders zijn tijdens het Vader-Zoon weekend verantwoordelijk voor en waken over de veiligheid en gezondheid van zichzelf en van hun zoon, dienen instructies op te volgen van de organisator en andere deelnemers niet in gevaar te brengen of schade toe te brengen.
  • Behalve in geval van opzet en grove schuld van de organisator, is de organisator (alsook haar vertegenwoordiger(s)) niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die deelnemers lijden als gevolg van gebeurtenissen die zich onverhoopt voordoen tijdens het Vader-Zoon-weekend.
  • Bij elke activiteit zijn de deelnemers zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van deelname hieraan.
  • Elke aansprakelijkheid van de organisator is beperkt tot maximaal het deelnamebedrag.